[section bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”8px” margin=”15px”]

[row style=”collapse” col_style=”dashed”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px” align=”center”]

[featured_box img=”769″ img_width=”35″ pos=”left” margin=”px px px px”]

Miễn phí tư vấn, làm hồ sơ.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px”]

[featured_box img=”770″ img_width=”35″ pos=”left” margin=”px px px px”]

Kết quả có trong 24h – 48h sau khi hoàn tất hồ sơ.

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px”]

[featured_box img=”771″ img_width=”35″ pos=”left” margin=”px px px px”]

Đã vay rồi, vẫn có thể vay thêm!

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”400px” bg=”789″ bg_size=”orginal” border=”2px 2px 2px 2px”]

[/ux_banner]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”773″ link=”http://www.vaytieudung24h.com/vay-tin-chap/vay-tin-chap-tieu-dung-cho-khach-hang-di-lam-huong-luong/” target=”_blank”]

VAY THEO LƯƠNG

Khoản vay được duyệt dựa theo mức lương 3 tháng gần nhất của khách hàng. Tối đa lên đến 8 lần lương.

[button text=”Xem Chi Tiết” radius=”10″ link=”http://www.vaytieudung24h.com/vay-tin-chap/vay-tin-chap-tieu-dung-cho-khach-hang-di-lam-huong-luong/” target=”_blank”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”774″ link=”http://www.vaytieudung24h.com/vay-tin-chap/vay-tieu-dung-bao-hiem-nhan-tho/” target=”_blank”]

VAY THEO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Khoản vay được duyệt dựa theo mức đóng phí bảo hiểm nhân thọ hàng năm. Lãi suất chỉ 1,66%/tháng

[button text=”Xem Chi Tiết” radius=”10″ link=”http://www.vaytieudung24h.com/vay-tin-chap/vay-tieu-dung-bao-hiem-nhan-tho/” target=”_blank”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”776″ link=”http://www.vaytieudung24h.com/vay-tin-chap/vay-tien-mat-tieu-dung-vpbank-15-trieu-trong-12-thang-lai-suat-bao-nhieu/” target=”_blank”]

VAY THEO HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN/NƯỚC HÀNG THÁNG

Khoản vay được duyệt dựa theo hạn mức sử dụng điện/nước hàng tháng của gia đình. Sử dụng điện từ 300k/tháng trở lên là có thể vay.

[button text=”Xem Chi Tiết” radius=”10″ link=”http://www.vaytieudung24h.com/vay-tin-chap/vay-tien-mat-tieu-dung-vpbank-15-trieu-trong-12-thang-lai-suat-bao-nhieu/” target=”_blank”]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”777″ link=”http://www.vaytieudung24h.com/vay-tin-chap/vay-tien-mat-tieu-dung-theo-hop-dong-tin-dung/” target=”_blank”]

VAY THEO HỢP ĐỒNG VAY CŨ

Khoản vay được duyệt dựa theo hợp đồng vay cũ của khách hàng với các ngân hàng, công ty tài chính khác. Không bị nợ xấu là có thể vay được.

[button text=”Xem Chi Tiết” radius=”10″ link=”http://www.vaytieudung24h.com/vay-tin-chap/vay-tien-mat-tieu-dung-theo-hop-dong-tin-dung/” target=”_blank”]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”780″ link=”http://www.vaytieudung24h.com/vay-tin-chap/vay-tien-mat-tieu-dung-theo-hop-dong-tin-dung/” target=”_blank”]

VAY THEO BẰNG LÁI XE

Khoản vay được duyệt dựa theo cà vẹt xe máy cho khách hàng chính chủ. Giải ngân nhanh chóng. Khoản vay đến 90% giá trị xe.

[button text=”Xem Chi Tiết” radius=”10″ link=”http://www.vaytieudung24h.com/vay-tin-chap/vay-tien-mat-tieu-dung-theo-hop-dong-tin-dung/” target=”_blank”]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

Content Protection by DMCA.com